Klubbfakta

Klubbfakta

Organisationsnummer

802492-4501

 

Bankgiro

627-7107

 

Medlemsavgift 2022

200:-

Medlemsavgift erläggs per person på vårtermin och gäller hela året och täcker försäkring, medlemskap i karateförbundet samt Students of Goju Ryu.

 

Träningsavgift HT2022

500:- (Ungdomar <18 år)

700:- Studenter

800:- Vuxna

Träningsvagifter gäller

terminsvis

Familjerabatt finns för familj skriven på samma adress. Detta innebär att familjen aldrig betalar mer än maxavgift 1600 :- i träningsavgift per termin,

oavsett antal

(medlemsavgift är dock per person).

 

Graderingsavgift tillkommer vid gradering, 200:- vid mellangrad, 300:- vid nytt bälte

 

Läger förekommer regelbundet. (Höst/Vår/Sommar) Att delta i läger är förstås helt frivilligt, men rekommenderas varmt. Priset för Höst/Vårläger är typiskt ca 500 - 600kr (2 dagar, frukost + lunch, ej boende). Sommarlägret är typiskt 5 dagar på internat med bra helpension och ca 3300-3500 kr. Resor tillkommer

 

 

E-mail:

j.m.andersson@gmail.com

 

Årsmöte 2023

(verksamhetsår 2022)
Årsmötetsdatum 11 februari kl 14, Årsmötet blir sannolikt digitalt även i år.
Kontakta Johan Andersson för länk/ handlingar
(klara en tid innan möte).

 

Lunds Goju Ryu Karateklubb


Del av Students of Goju Ryu


Students of Goju Ryu består av två större klubbar på orterna Mariefred och Trosa som med sina ca 160 medlemmar bildar de en av Sveriges största Goju Ryuklubbar. Lunds Goju Ryu Karateklubb startade som en mindre filial i Lund vid HT 2015. Ledare för Students of Goju Ryu är Hardy Holm (5 dan) 


Lunds Goju Ryu Karateklubb är med i Svenska Karateförbundet sedan 2015-01-21, så att klubbmedlemmar bl a är olycksfallsförsäkrade vid träning, match och på väg till och från träningar/tävlingar. Träningstider är med start VT2021 Tisdagar och Torsdagar i LAKs dojo i centrala Lund. Tid 19:00 - 21:00 fördelat på pass.

Försäkringsinformation


GDPR - Den 25 maj ersätter en ny lag GDPR den nuvarande lagstiftningen (PUL) angående hantering av personuppgifter.

Innebörd. I korthet innebär detta en åtstramning av vilka uppgifter en förening får samla in, både digitalt och på papper, samt en utökad informationsrätt om vilka uppgifter som samlats, för vilka ändamål detta skett samt hur länge dessa kommer att sparas.

Man inför även begreppet ”rätten att bli glömd”. Detta innebär att man kan kräva att alla uppgifter som inte strider mot gällande lagstiftning att bevara skall tas bort, detta även om tidigare medgivande har lämnats. I vår Integritetspolicy för föreningar anslutna till ”Students of Goju Ryu” beskrivs detta, samt ges tillfälle att ange om klubben ej har tillåtelse att använda bilder med medlammar på social medier. Samma fråga om bilder medier finns sedan tidigare med i Lunds Goju Ryu Karateklubbs medlemsansökan.


Medlemmar är även med i Riksidrottsförbundets medlemsystem IdrottOnline. Som medlem i en förening som använder IdrottOnline kan du få inloggningsuppgifter till IdrottOnline för att nå din profil - "Min sida". Vänd dig till oss om du saknar inloggningsuppgifter.  På ”Min sida” kan du redan idag hantera dina egna kontaktuppgifter och byta lösenord, men du kommer även efter den 16 maj, när det lanseras uppdateringar av ”min sida”, även kunna:

- Exportera dina uppgifter (dataportabilitet)

- Begära registerutdrag inom IdrottOnline

- Begära radering inom IdrottOnline *)

I samband med införandet av GDPR har Riksidrottsförbundet även tagit fram en uppförandekod för behandling av personuppgifter.


Våra tränare visar registerutdrag - Lunds Goju Ryu Karateklubb följer Idrottsförbundets direktiv om att från 1 januari 2020 kontrollera registerutdrag. LGRKK begär utdrag av alla vuxna (straffmyndiga) i dess verksamhet som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn (under 18 år). Föreningen kontrollerar utdraget och dokumenterar att kontrollen har genomförts.


"Glöm aldrig att karate-do börjar och slutar med Rei "

Rei = hälsning, en del av ett träningspass, med inbugning  vid start. och utbugning vid avslut. Det här är den första av Gichin Funaksohis 20 vägledande principer för karateutövare, och orden rymmer mycket mer än bara en hälsning. Det är en hörnsten i filosofin kring karate; att ha en respektfull och ödmjuk attityd till andra. Oavsett ålder, kön eller grad.